Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

Please select any journal to login
Home > Most Downloaded Articles
Most Downloaded Articles

1 Peranan sekolah dan guru dalam pembangunan nilai pelajar menerusi penerapan nilai mumi: satu sorotan
MALIM : Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara (SEA Journal of General Studies)
Total Download(s): 129408
2 Cabaran dan proses pemantapan Bahasa Melayu
Jurnal Pengajian Melayu (Journal of Malay Studies)
Total Download(s): 37449
3 Budaya Kerja Cemerlang menurut perspektif Islam: amalan perkhidmatan awam Malaysia
Jurnal Pengajian Melayu (Journal of Malay Studies)
Total Download(s): 31855
4 Pembentukan emosi kanak-kanak melalui bahan bacaan sastera
Jurnal Pengajian Melayu (Journal of Malay Studies)
Total Download(s): 31081
5 Pembentukan negara bangsa melalui pendidikan sastera
Jurnal Pengajian Melayu (Journal of Malay Studies)
Total Download(s): 26296
6 Kehadiran Barat dan kesannya terhadap kesusasteraan Melayu
Jurnal Pengajian Melayu (Journal of Malay Studies)
Total Download(s): 26136
7 Bahasa reseptif dan bahasa ekspresif dalam komunikasi verbal : pemelajaran bahasa Melayu kanak-kanak sindrom Down
Jurnal Pengajian Melayu (Journal of Malay Studies)
Total Download(s): 25513
8 Developing manpower planning framework for the Malaysian public sector
Jurnal Pengurusan Awam
Total Download(s): 23339
9 Perancangan strategik organisasi melalui pelaksanaan Balanced Scorecard
Jurnal Pengurusan Awam
Total Download(s): 22759
10 Nilai kesantunan dalam konteks sosiobudaya masyarakat Melayu
Jurnal Pengajian Melayu (Journal of Malay Studies)
Total Download(s): 22569
11 Sumbangan Tun Abdul Razak dalam membina hubungan Malaysia-Indonesia
SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
Total Download(s): 22426
12 Pengajaran gaya bahasa dalam Bahasa Melayu
Jurnal Pengajian Melayu (Journal of Malay Studies)
Total Download(s): 22143
13 Peningkatan prestasi di tempat kerja melalui aplikasi kecerdasan emosi
Jurnal Pengurusan Awam
Total Download(s): 21968
14 Pendidikan etika, moral dan integriti dalam Organisasi Sektor Awam di Malaysia
Jurnal Pengurusan Awam
Total Download(s): 20637
15 Sejarah Malaysia: sorotan masa lalu, iktibar hari ini dan akan datang
Malaysia Dari Segi Sejarah (Malaysia In History)
Total Download(s): 19816
16 Pergaduhan kaum di Tanah Melayu selepas pendudukan Jepun hingga darurat diisytiharkan
SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
Total Download(s): 18504
17 Nilai, etika dan budaya kerja dalam pentadbiran sektor awam di Malaysia dari perspektif Islam (satu imbasan kembali tinjauan karya)
Jurnal Pengurusan Awam
Total Download(s): 18224
18 Pembelajaran berasaskan projek: takrifan, teori dan perbandingannya dengan pembelajaran berasaskan masalah
CREAM : Current Research in Malaysia (Penyelidikan Terkini di Malaysia)
Total Download(s): 18185
19 Kajian keberkesanan program pembangunan dan penilaian bagi Pegawai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik gred M41
Jurnal Pengurusan Awam
Total Download(s): 17617
20 Kajian kecenderungan pemilihan kerjaya di kalangan siswazah
Jurnal Pengurusan Awam
Total Download(s): 17082

Overall Article Number:
Overall Download Number:
70,127
6,753,954

All rights reserved.
Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)