. MyJurnal - Malaysia Citation Centre
      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

Pertanika MAHAWANGSA Jurnal Pertanika Bahasa, Budaya dan Warisan Melayu


Kindly contact MCC if you forgot your password.
Home > View Journal
      View Journal

Pertanika MAHAWANGSA Jurnal Pertanika Bahasa, Budaya dan Warisan Melayu

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Arts & Humanities
         - Languages & linguistics
         - History

Print ISSN: 2289-7259
Publisher: Universiti Putra Malaysia
Publication type: Print
Publication frequency: 2 time(s) per year
Journal Website: http://www.fbmk.upm.edu.my/penerbitan_jurnal-2981

Contact Info

Ketua Editor
Jurnal PERTANIKA Mahawangsa
Pejabat Dekan
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM, Serdang, Selangor

Tel: + 603-8946 8661/ 8326
E-mel: pertanikabbwm@upm.edu.my ; mahawangsa@upm.edu.my ; azuwan_nor@yahoo.com

Pertanika merupakan jurnal berwasit antarabangsa yang menjadi medium penerbitan dan perbincangan isu pertanian tropika serta bidang berkaitan. Pertanika memulakan penerbitan pertama pada 1978 sebagai Journal of Tropical Agricultural Science. Pada 1992, Pertanika diselaraskan kepada tiga jurnal berasingan, iaitu Journal of Social Sciences & Humanities (JSSH), Journal of Tropical Agricultural Science (JTAS) dan Journal of Science and Technology (JST) sebagai memenuhi keperluan jurnal yang lebih khusus dalam bidang pengajian. Pada tahun 2013, siri terbaharu dalam Pertanika telah diwujudkan, iaitu Jurnal Bahasa, Budaya dan Warisan Melayu (J. Pertanika Mahawangsa). Siri jurnal ini lebih tertumpu kepada bidang bahasa, budaya dan warisan Melayu. Pertanika MAHAWANGSA diterbitkan dalam bahasa Melayu, dua kali setahun, iaitu pada Jun dan November dan dibuka kepada pengarang dari seluruh dunia

 • Skop dan Matlamat
  Matlamat Pertanika Mahawangsa adalah untuk menjadi peneraju utama dalam bidang bahasa, budaya dan warisan Melayu merentas multidisiplin. Kandungan penulisan boleh berbentuk konseptual, teoritikal, empirikal, sejarawi, dan sebagainya dalam kerangka kebahasaan, kesusasteraan, pendidikan, kebudayaan dan warisan Melayu. Ranah pengajian mestilah meliputi alam Melayu dan diaspora Melayu.

 • EDITORIAL INFORMATION:

  Editorial Board

  Ketua Editor
 • Abdul Mua’ti@ Zamri Ahmad (Pengucapan Awam, Retorik dan Komunikasi Politik, Universiti Putra Malaysia))

  Editor Bersekutu I
 • Nor Azuwan Yaakob (Penulisan Kewartawanan Melayu dan Penerbitan, Universiti Putra Malaysia)

  Editor Bersekutu II
 • Muhd Zulkifli Ismail (Bahasa dan Kesusasteraan Arab, Universiti Putra Malaysia)

  Anggota Sidang Editorial
 • Arndt Graf (Linguistik dan Bahasa Melayu, Goethe-University Frankfurt, Germany)
 • Barbara Watson Andaya (Pengajian Sejarah Alam Melayu, University of Hawai‘i, USA)
 • Che Ibrahim Salleh (Linguistik Terapan dan Tatabahasa Melayu, Universiti Putra Malaysia)
 • Deddy Mulyana (Komunikasi antara budaya, Universitas Padjadjaran, Indonesia)
 • Ezhar Tamam (Komunikasi antara Budaya, Pembangunan Belia dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia)
 • Halis Azhan (Penulisan Kreatif, Kesusasteraan Kanak-Kanak dan Remaja, Universiti Putra Malaysia)
 • Hashim Musa (Sosiolinguistik, Falsafah Bahasa, Manuskrip Melayu dan Tulisan Jawi, Universiti Putra Malaysia)
 • Mohamad Mokhtar Abu Hassan (Kesusasteraan Melayu Moden, Universiti Malaya)
 • Mohd Zariat Abdul Rani (Teori dan Kritikan Sastera, Universiti Putra Malaysia)
 • Noriah Mohamed (Bahasa Melayu dan Linguistik, Universiti Sains Malaysia)
 • Osman Bakar (Falsafah Sains, Peradaban dan Pemikiran Islam, Universiti Brunei Darussalam)
 • Syed Farid Alatas (Sosiologi Pengajian Masyarakat dan Budaya Melayu, National University of Singapore)
 • Wu Zong Yu (Bahasa, Sastera dan Pengajian Melayu, Beijing Foreign Studies University, China)
 • Zaharani Ahmad (Bahasa Melayu dan Linguistik, Dewan Bahasa dan Pustaka)

 • SUBMISSION GUIDELINES:

  File:

  Panduan Penghantaran Manuskrip
    Journal Coverage
    Indexation
  Indexed by MyJurnal (2019)
  H-Index 0
  Immediacy Index 0.000
  Rank 0

    Other journals
  International Journal of Property Sciences
  JUMMEC
  Journal of Surveying, Construction and Property
  SARJANA
  SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
  Jurnal Pengajian Media Malaysia