. MyJurnal - Malaysia Citation Centre
      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi


Kindly contact MCC if you forgot your password.
Home > View Journal
      View Journal

e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Arts & Humanities
         - History
         - Philosophy
         - Religion

     2. Social Sciences
         - Education & educational research
         - Sociology
         - Political science
         - Business & administration

E-ISSN: 2289-7909
Publisher: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Publication type: Electronic
Publication frequency: 2 time(s) per year
Journal Website: http://rmc.kuis.edu.my/jpi/

Contact Info

Ketua Editor
e-JURNAL PENYELIDIKAN DAN INOVASI
Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA

E-mel : rmc@kuis.edu.my
Tel : +03-8911 7000

e-Jurnal PENYELIDIKAN DAN INOVASI merupakan e-Jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi yang merangkumi pelbagai aspek penyelidikan seperti pendidikan, sejarah dan falsafah, adab, pemikiran, kepimpinan dan ketokohan, pentadbiran, bahasa, dakwah, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, serta alam sekitar.

EDITORIAL INFORMATION:

Editor-in-Chief

Dr. Mohd Farid Ravi bin Abdullah

Editorial Board

Penaung
 • Prof. Madya Dato Dr. Halim Tamuri

  Penasihat
 • Dr. Mohamad Syukri Abdul Rahman

  Sidang Editor
 • Prof. Dr. Mohammad Khazer Al-Majali ( Pengajian Islam, University of Jordon)
 • Prof. Dr. Israr Ahmad Khan (Al-Quran dan Al-Sunnah, UIA)
 • Prof. Dr. Mohammed Abul Lais (Al-Quran dan Al-Sunnah, UIA)
 • Prof. Dr. Mohammad Akram Nadwi (Pengajian Islam, Al-Salam Institute)
 • Prof. Dr. Abdul Rahim bin Abdul Rahman (Ekonomi dan Muamalat, USIM)
 • Prof. Madya Dr. Azman bin Ab. Rahman (Syariah dan Undang-Undang, USIM)
 • Prof. Madya Dr. Noraini binti Abu Talib (Pengurusan Teknologi, keusahawanan dan Pembangunan Komuniti, UTM)
 • Prof Madya Dr. Haziyah Hussin (Al-Quran dan Al-Sunnah, UKM)
 • Dr. Ahmad Zaki bin Salleh ( Perbankan dan Kewangan Islam, USIM)
 • Dr. Ahmed Razman bin Abdul Latiff (Perakaunan dan Kewangan, PBS)
 • Dr. Muhammad Ridhwan bin Ab. Aziz (Ekonomi dan Mualamat, USIM)
 • Dr. Nor ‘Adha binti Ab Hamid.( Undang-undang, KUIS)
 • Dr. Mawar Murni Yunus (Ekonomi, KUIS)
 • Dr. Md Noor Hussin (Bahasa Arab, KUIS)
 • Dr. Norfazila binti Abd Hamid (Bahasa & Komunikasi, KUIS)
 • Dr. Normazaini binti Saleh (Kewangan Islam, KUIS)
 • En. Ahmad Yani bin Ismail.(Perbankan Islam, KUIS)
 • Pn. Siti Noor binti Ahmad. (Teknologi Maklumat, KUIS)
 • Pn. Rahmahtunnisah binti Sailin.( Komunikasi, KUIS)
 • Pn. Syamilah binti Musa. (Sains dan Kesihatan, KUIS)


 • SUBMISSION GUIDELINES:

  File:

  FORMAT DAN GAYA
  1. Artikel hendaklah ditaip berpandukan format berikut:
   • Program : Microsoft Word
   • Jenis tulisan : Times New Roman
   • Saiz tulisan : 12
   • Langkau baris : 1.5
  2. Setiap artikel harus mempunyai abstrak yang ditulis antara 250-300 patah perkataan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bagi artikel yang ditulis dalam bahasa Arab, abstrak mestilah ditulis dalam bahasa Inggeris.
  3. Kata kunci perlu dinyatakan selepas setiap abstrak, tidak lebih daripada 5 item.
  PROSEDUR PENYERAHAN ARTIKEL
  1. Artikel boleh dihantar melalui e-mel atau secara terus ke alamat di atas, iaitu sebanyak dua salinan. Sumbangan dalam bentuk digital amat dialu-alukan.
  2. Para penulis dikehendaki menghantar satu salinan artikel akhir yang telah siap disunting berserta dengan salinan digital melalui e-mel di atas. Pemilihan untuk diterbitkan adalah tertakluk kepada artikel akhir yang dihantar ke alamat di atas.
  3. Semasa artikel masih dalam pertimbangan, para penulis bertanggungjawab menghubungi editor untuk memaklumkan tentang sebarang perubahan alamat.
  4. Editor berhak untuk menyunting artikel yang difikirkan wajar.
  RUJUKAN
  1. Penggunaan rujukan di dalam teks mestilah mengikut sistem pengarang-tarikh.
   Contoh nota hujung:
  • Abdul Latif (2003) atau (Abdul Latif 2003; Mohd Yusof 2009).

   Contoh nota kaki:
  • Istilah pluralisme ini telah digunakan dalam pelbagai aspek seperti moral, politik, falsafah, ekonomi, sains dan agama1.
  • Mohd Farid Mohd Shahran. 2011. Islam dan Pluralisme Agama: Isu-isu akidah semasa. Dlm. Seminar Al-Quran dan Cabaran Pluralisme Agama: Pengajaran Masa Lalu, Keperihalan Semasa dan Hala Tuju Masa Depan. 19-20 Julai. IKIM.
  • Setiap rujukan yang dirujuk di dalam teks mestilah dinyatakan di dalam senarai rujukan dan menjadi tanggungjawab penulis untuk memastikan ketepatan maklumat rujukan.
  • Rujukan yang dipetik dari laman web perlu dinyatakan tarikh ianya dirujuk.
  • Senarai rujukan hendaklah disusun menurut susunan abjad serta menggunakan gaya APA; American Psychology Association. (Klik untuk lihat contoh)
  HAK CIPTA
  • Menjadi tanggungjawab penulis untuk memastikan kandungan artikel tidak bercanggah dengan hak cipta sedia ada.
  PEWASITAN
  • Semua artikel yang diterima akan diwasit oleh Sidang Editor dan sekurang-kurangnya seorang wasit bebas. Keputusan tentang penerbitan adalah berdasarkan kepada saranan ahli-ahli lembaga ini.
  • Artikel yang diserahkan oleh mana-mana anggota Sidang Editor juga tertakluk kepada prosedur penilaian yang sama.
  PRUF
  • Penulis akan menerima pruf pertama daripada Sidang Editor. Adalah menjadi tanggungjawab penulis untuk memaklumkan sebarang pembetulan kepada Sidang Editor.
  • Pruf hendaklah dikembalikan dalam tempoh dua minggu. Sekiranya tidak, salinan pruf akan disemak oleh editor berpandukan artikel akhir yang dihantar pengarang.
  • Pruf kedua dan ketiga akan disemak oleh Sidang Editor untuk memastikan tiada berlaku kesilapan percetakan.

    Journal Coverage
    Indexation
  Indexed by MyJurnal (2016)
  H-Index 0
  Immediacy Index 0.000
  Rank 0

    Other journals
  International Journal of Property Sciences
  JUMMEC
  Journal of Surveying, Construction and Property
  SARJANA
  SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
  Jurnal Pengajian Media Malaysia
     

  All rights reserved.
  Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)