. MyJurnal - Malaysian Citation Centre

      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

Jurnal Usuluddin

Home > View Journal
      View Journal

Jurnal Usuluddin

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Arts & Humanities
         - Religion
         - History
         - Philosophy

Print ISSN: 1394-3723
Publisher: University of Malaya
Publication type: Print
Publication frequency: 1 time(s) per year
Journal Website: http://e-journal.um.edu.my/publish/JUD/Aabout

Contact Info

Manager
Journal of Usuluddin
Academy of Islamic Studies
University of Malaya
50603 Kuala Lumpur

E-mail: jurnalusuluddin@um.edu.my

Journal of Usuluddin is a biannual academic journal published by Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur. It publishes papers on 'Aqidah and Islamic Thought, Qur'anic and Prophetic Tradition Studies, Islamic History and Civilisation, Da‘wah and Human Development in Malay, English, and Arabic.

Jurnal Usuluddin adalah jurnal akademik berwasit dwi-tahunan yang diterbitkan oleh Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Ia menerbitkan makalah berkaitan Akidah dan Pemikiran Islam, Pengajian al-Qur’an dan al-Hadith, Sejarah dan Tamadun Islam serta Dakwah dan Pembangunan Insan dalam bahasa Melayu, Inggeris dan Arab.

EDITORIAL INFORMATION:

Editor-in-Chief

Mustaffa Abdullah

Editorial Board

Editorial Board
 • Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff
 • Che Zarrina Sa`ari
 • Mohd Fauzi Hamat
 • Tatiana Denisova
 • Norrodzoh Siren
 • Faisal Ahmad Shah
 • Mohd Roslan Mohd Nor
 • Yusmini Md Yusoff
 • Wan Adli Wan Ramli

 • Manager
 • Wan Adli Wan Ramli

 • Proof Reader
 • Mohd Anuar Mamat

 • Technical Assistant
 • Basri Husin

 • SUBMISSION GUIDELINES:

  File:

 • Makalah hendaklah disertakan dengan maklumat ringkas penulis, nama penuh, pencapaian akademik tertinggi, keanggotaan dalam mana-mana institusi atau organisasi dan e-mel.

 • Makalah hendaklah didahului dengan abstrak yang tidak melebihi 200 patah perkataan dalam bahasa Melayu dan Inggeris.

 • Makalah hendaklah bersifat penulisan ilmiah. Transliterasi hendaklah digunakan jika berkenaan. Transliterasi hendaklah mengikut, secara asasnya, gaya perumian American Library Association – Library of Congress atau ALA-LC Romanization Tables: (http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html).

 • Makalah hendaklah menggunakan sistem nota kaki sahaja, bukan nota dalam teks atau nota hujung. Nota kaki hendaklah mengikut, secara asasnya, gaya Chicago edisi ke-16 (http://www.chicagomanualofstyle.org) atau Turabian edisi ke-7: (http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/manual/index.html).

 • Makalah hendaklah dikirim dalam bentuk fail digital “*.doc” yang sesuai untuk perisian komputer Microsoft Word 2010 sahaja.


 •   Journal Coverage
    Indexation
  Indexed by Malaysian Citation Centre, MyCite Citation Report (2014)
  Impact Factor 0.000
  Rank 0

    Other journals
  International Journal of Property Sciences
  JUMMEC
  Journal of Surveying, Construction and Property
  SARJANA
  SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
  Jurnal Pengajian Media Malaysia
     

  All rights reserved.
  Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)